• Nota prawna

Nota prawna

Oznaczenie usługodawcy / Dane rejestrowe

Wydawca
PRIXPOL sp. z o.o.
Siedziba firmy
Opole
Adres
ul. Kowalska 1
45-588 Opole
Polska
Sąd rejestrowy
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer rejestrowy
0000452519
NIP
7543071002
Kapitał zakładowy
PLN 100.000,00
Zarząd
Oliver Grzimek

Wskazówki prawne

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy firmy PRIXPOL sp. z o.o. skierowany jest wyłącznie do Użytkowników będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik poprzez użytkowanie serwisu internetowego deklaruje, że zapoznał się z udostępnionym w tym miejscu Regulaminem w języku polskim oraz jego akceptację. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Uzupełniająco obowiązują aktualne regulacje prawne.

Ochrona danych

W zakresie użytkowania serwisu internetowego firmy PRIXPOL sp. z o.o. wykorzystywane będą wyłącznie zanonimizowane dane, co oznacza takie, które nie zawierają oznaczeń identyfikujących usługobiorcę, pobrane wyłącznie w wymiarach technicznie koniecznych, przekazywane automatycznie przez przeglądarkę. Serwis internetowy rejestruje tzw. „server log files” (pliki protokułowe) i używa tzw. „cookies”. Wszelkie dane zostaną usunięte po dokonaniu analizy statystycznej. Przetwarzanie danych następuje wyłącznie do celów badania rynku jak również na zapotrzebowanie prowadzenia serwisu internetowego na serwerach znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polski z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Haftungsausschluss

Oferta internetowa firmy PRIXPOL sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego. Użytkownik serwisu internetowego firmy PRIXPOL sp. z o.o. odbywa się na własne ryzyko. Wszystkie dane bez gwarancji. Obrazy takie jak rysunki, zdjęcia itp. służą jako ilustracje i nie odzwierciedlają faktycznych wymiarów ani kolorów. Pomyłki, błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Mimo starannych kontroli treści nie przejmujemy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za treść stron zawierające linki odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich usługodawcy.

Prawa autorskie

Wszelkie teksty, zdjęcia, logo firmy PRIXPOL i dalsze treści opublikowane na niniejszym serwisie internetowym lub do pobrania podlegają, jeśli nie postanowiono inaczej, prawom autorskim firmy PRIXPOL sp. z o.o. Używanie zawartości, powielanie i rozpowszechnianie, także częściowe, bez pisemnej zgody firmy PRIXPOL sp. z o.o. jest niedozwolone i będzie karnie ścigane w kraju i zagranicą.

Znaki towarowe

Zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Przedstawienie kolorów palety RAL za zgodą RAL gGmbH w Sankt Augustin, Niemcy. Znak towarowy RAL jest prawnie chroniony.

Copyright © 2024 PRIXPOL, Opole. Wszelkie prawa zastrzeżone.